Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Cách tính tiền lương mới nhất

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:32' 22-12-2012
  Dung lượng: 26.5 KB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 0 người
  Phụ lục 2
  CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG - MỨC LƯƠNG CƠ BẢN 830.000

  A/ Cách tính tiền lương 1 tháng
  Tiền lương:
  Tiền lương = Hệ số lương X lương cơ bản = 2.34 x 830.000 = 1.942.200 đ

  Phụ cấp chức vụ
  PCCV = Hệ số chức vụ X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

  Phụ cấp khu vực
  PCKV = Hệ số khu vực X lương cơ bản = 0.2 x 830.000 = 166.000 đ

  Phụ cấp tránh nhiệm
  PCTN = Hệ số trách nhiệm X lương cơ bản = 0.3 x 830.000 = 249.000 đ

  Phụ cấp ưu đãi 70% ( 70% = 0.7)
  PCƯĐ = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

  Phụ cấp thu hút 70%
  PCTH = (Tiền lương + PCCV) x 70% = (1.942.200 + 166.000) x 70% = 1.475.740 đ

  Tổng phụ cấp lương
  TPCL = PCCV + PCKV + PCTN + PCƯĐ + PCTH = 166.000 + 166.000 + 249.000 1.475.740 + 1.475.740 = 3.532.480 đ

  Tổng cộng tiền lương và phụ cấp lương
  TCTL và PCL = Tiền lương + TPCL = 1.942.200 + 3.532.480 = 5.474.680 đ

  B/ Cách tính tiền đóng bảo hiểm 1 tháng

  Bảo hiểm xã hội đóng 7%, sau mỗi năm tăng thêm 1% (7% = 0.07)
  BHXH = (Tiền lương + PCCV) x 7% = (1.942.200 + 166.000) x 7% = 147.574 đ

  Bảo hiểm y tế đóng 1.5% (1.5% = 0.015)
  BHYT = (Tiền lương + PCCV) x 1.5% = (1.942.200 + 166.000) x 1.5% = 31.623 đ

  Bảo hiển thất nghiệp đóng 1% (1% = 0.01)
  BHTN = (Tiền lương + PCCV) x 1% = (1.942.200 + 166.000) x 1% = 21.082 đ

  C/ Tính tiền thực nhận
  Tổng lương thực nhận = Tổng lương và PCL – (BHXH+BTYT+BHTN)

  ( Lưu ý: Cách tính tiền lương tùy theo tình hình thực tế của mỗi giáo viên nếu phần nào không có thì bỏ   
  Gửi ý kiến