Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mức chi các Hội thi ngành GD NH 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Hoàng Hôn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:43' 03-01-2011
  Dung lượng: 53.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  MỨC CHI CÁC KÌ THI HSG VÀ TỔ CHỨC CÁC HỘI THI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
  (Áp dụng từ năm học: 2010-2011)
  ( Kèm theo công văn số: 1525/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Sở Giáo Dục và Đào tạo)

  "T
  T" Nội dung chi "Đơn
  vị
  tính" Mức chi "Ghi
  chú"
  "Cấp
  Tỉnh" "cấp huyện,
  thị,TP" "Cấp
  trường"
  I "Tiền ăn cho học sinh dự thi, tập huấn ở các cấp học, bậc học:"
  Dự thi học sinh giỏi môn văn hóa Hs/ngày "50,000" "40,000" "20,000"
  "Dự thi đấu của giải thể thao, HKPĐ, hội thao QP" Hs/ngày "50,000" "40,000" "20,000"
  "Dự thi các giải khu vực, toàn quốc ( ngoài tỉnh)" Hs/ngày "80,000"
  "Tổ chức tập huấn đội tuyển Tỉnh dự các giải khu vực
  toàn quốc" Hs/ngày "50,000"
  Dự thi khác Hs/ngày "30,000" "20,000"
  II Bồi dưỡng cán bộ ra đề thi và chấm thi:
  1 Mầm non:
  1.1 Ra đề thi:
  Giáo viên dạy giỏi và tuyên truyền viên giỏi Bộ đề "360,000" "250,000" "170,000"
  "Các hội thi của bé ( bé nhanh trí, bé nội trợ, bé khéo
  tay, an toàn giao thông, bé khỏe, bé ngoan….)" Bộ đề "200,000" "140,000" "90,000"
  1.2 Chấm thi:
  "Giáo viên dạy giỏi ( dự giờ, rút kinh nghiệm); thi
  tuyên truyền viên giỏi và các hội thi khác tương đương" Tiết/gk "30,000" "20,000" "15,000"
  Chấm bài lý thuyết ( tự luận) Đồng/bài "6,000" "4,000" "3,000"
  "Mời Chuyên gia chấm thi giáo viên dạy giỏi, tiếng hát giáo viên mầm non

  " Buổi/người "200,000" "140,000"
  "Các hội thi của bé ( bé nhanh trí, bé nội trợ, bé khéo tay
  an toàn giao thông, bé khỏe bé ngoan….)" Buổi/người "60,000" "40,000" "30,000"
  "Đồ dùng dạy học, sản phẩm kỹ thuật" Sản phẩm "30,000" "20,000" "15,000" "Ít nhất
  2GK
  chấm 1 SP"
  2 Tiểu học:
  2.1 Ra đề thi:
  "Giáo viên dạy giỏi, giáo viên7 thi viết chữ đẹp ( thi
  lý thuyết)" Bộ đề "360,000" "250,000"
  "Ra đề khảo sát chất lượng học sinh ( cho 1 môn hoặc
  phân môn)" Bộ đề "200,000" "140,000"
  "Ra đề tính theo câu hỏi như: thi đố em, kể chuyện
  viết chữ đẹp ( thực hành, vấn đáp)" câu "12,000" "8,000"
  2.2 Chấm thi
  Mỗi Chuyên gia chấm thi cho giáo viên dạy giỏi Buổi/người "200,000" "140,000"
  "T
  T" Nội dung chi "Đơn
  vị
  tính" Mức chi "Ghi
  chú"
  "Cấp
  Tỉnh" "cấp huyện,
  thị,TP" "Cấp
  trường"
  "giáo viên dạy giỏi ( dự giờ, rút kinh nghiệm) và chấm hồ
  sơ giáo viên dự thi ( mỗi bộ hồ sơ gồm thời gian kiểm
  tra, nhận xét đánh giá, góp ý) thi thư viện giỏi, kể chuyện
  và hội thi tương đương của giáo viên" Tiết/gk "30,000" "20,000" "15,000"
  "Thi giáo viên giỏi và hội thi tương đương( bài thi lý
  thuyết tự luận)" Bài "6,000" "4,000" "3,000"
  "Chấm bài viết chữ đẹp của học sinh và các hội thi tương
  đương ( lý thuyết)" Bài "4,000" "3,000" "2,000"
  Chấm bài làm của học sinh từ 10-20 câu Bài "2,000" "15,000" "1,000"
  "Thi đố em, tìm hiểu răng miệng ( có đáp án sẵn) thi kể
  chuyện, olympic tiếng Anh ….." Buổi/người "60,000" "40,000" "30,000"
  "Đồ dùng dạy học, sàn phẩm kỹ thuật tự làm" Sản phẩm "30,000" "20,000" "15,000" "Ít nhất 2
  GK
  chấm 1 SP"
  3 Trung học cơ sở và trung học phổ thông
  3.1 Chế độ ra đề thi
  "Thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ thư viện giỏi" Đề "360,000" "250,000" "150,000"
  Khảo sát chất lượng học sinh Đề/môn "360,000" "250,000" "170,000"
  "Thi giữa học kì- kiểm tra học kì- thi diễn tập hoặc thi thử
  (45 phút trở lên,tập trung tại Sở và Phòng)"
  Tự luận ( có câu trắc nghiệm) Đề/môn "360,000" "250,000" "150,000"
  Trắc ngiệm: THCS Câu/môn "12,000" "8,000" "5,000"
  THPT Câu/môn "15,000" "10,000" "6,000"
  "Tin học trẻ không chuyên, thí nghiệm, thực hành, máy tính
  casio…."
  Tự luận ( có cả câu trắc nghiệm) Đề "400,000" "250,000" "200,000"
  Trắc nghiệm Câu "15,000" "10,000" "6,000"
  "Thi kỹ thuật, mỹ thuật" Đề "200,000" "140,000" "100,000"
  "Thi kính vạn hoa, tri thức trẻ" Câu "15,000" "10,000" "7,000"
  "Thi tuyển lớp 6, lớp 10"
  Lớp 6 Đề "360,000" "250,000"
  Lớp 10 Đề "450,000"
  Lớp 10 chuyên Đề "680,000"
  3.2 Chấm thi:
  Mời Chuyên gia chấm thi giáo viên dạy giỏi Tiết/người "70,000" "50,000"
  "Giáo viên dạy giỏi: Dự giờ, rút kinh nghiệm" Tiết/gk "45,000" "30,000" "20,000"
  Bài thi lý thuyết-Tự luận Bài "10,000" "7,000" "5,000"
  Cán bộ thư viện giỏi: Chấm sáng kiến Bài "20,000" "15,000"
  Lý thuyết Bài "10,000" "7,000"
  Thuyết trình Tiết/gk "25,000" "20,000"
  "Đồ dùng dạy học, sản phẩm kỹ thuật tự làm" sản phẩm "Ít nhất 2
  GK
  chấm 1 SP"
  Trung học cơ sở "40,000" "30,000" "20,000"
  Trung học phổ thông "50,000" "25,000"
  "T
  T" Nội dung chi "Đơn
  vị
  tính" Mức chi "Ghi
  chú"
  "Cấp
  Tỉnh" "cấp huyện,
  thị,TP" "Cấp
  trường"
  Tiếng hát hay Buổi/ người "120,000" "80,000"
  Mời chuyên gia Buổi/ người "200,000" "140,000"
  Chấm bài khảo sát học sinh Bài "3,000" "2,000" "1,500"
  "Tin học trẻ không chuyên, thí nghiệm, thực hành, máy tính
  bỏ túi, giải toán trên Internext."
  Tự luận Bài "20,000" "15,000" "5,000"
  Trắc nghiệm Người/ngày "110,000" "80,000" "50,000"
  "Kỹ thuật, mỹ thuật" Sản phẩm "10,000" "7,000" "2,000"
  "Kí
   
  Gửi ý kiến